zadzwoń  

(+48) 512 004 167

Jakie uprawnienia powinny posiadać punktu skupu samochodów?

Każda firma zajmująca się odpadami musi posiadać szereg uprawnień potwierdzonych odpowiednimi pozwoleniami. W tym wpisie omawiamy jakie pozwolenia muszą posiadać legalne stacje demontażu pojazdów.

zderzaki samochodowe w skupie autOdpowiednia lokalizacja

Pierwszym formalnym wymaganiem dla punktu demontażu samochodów jest odpowiednia działka. Musi to być miejsce nie objęte ochroną środowiskową oraz wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przemysłowy lub przemysłowo-usługowy.

Wymagania prawno-administracyjne

Po wybraniu działki firma musi skierować odpowiedni wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. W tym celu należy złożyć raport oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie administracyjne, przy rzetelnie opracowanym raporcie zajmuje ok. 6-8 miesięcy.

Gdy RDOŚ rozpatrzy pozytywnie prośbę, należy złożyć wniosek o pozwolenie na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów do marszałka województwa. Jednocześnie musimy złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne dot. odprowadzania ścieków przemysłowych. Oba postępowania trwają ok. 2- 3 miesiące.

Jeżeli budujemy punkt demontażu samochodów od zera, tak jak my zrobiliśmy w wypadku naszego punktu kasacji pojazdów w kujawsko-pomorskim, równolegle do pozwolenia odt. przetwarzania odpadów, powinniśmy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jeśli na wybranej nieruchomości istnieją już zabudowania i chcemy je dostosować do działalności SDP, wówczas należy dokonać zmiany sposobu użytkowania istniejących zabudowań. Jeśli oba urzędy wyraża zgodę na utworzenie SDP, można będzie przystąpić do budowy punktu.

Co musi być uwzględnione w panach i wnioskach?

Plany i wnioski muszą uwzględniać szereg wymogów, jakie stawiane są punktom SDP. Projekty muszą uwzględniać podział obszaru na odpowiednie strefy oraz brać pod uwagę to, jak zapobiegniemy przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby lub wody.