zadzwoń  

(+48) 512 004 167

Jak wygląda procedura przekazania samochodu na złom?

Samochód, który nie nadaje się do naprawy, a tym bardziej na sprzedaż, najlepiej jest zezłomować. Procedura ta zarówno pod względem formalnym, jak i fizycznym została szczegółowo opisana w określonych przepisach prawa. Tutaj przeczytasz, jak krok po kroku pozbyć się auta.

Legalność całej procedury

 Zgodnie z artykułem 19 ustawy z złomowisko autdnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, właściciel samochodu lub inna osoba upoważniona w Stacji Demontażu Pojazdów musi okazać:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu jeśli była wydawana,
  • dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela innego niż został wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Przed oddaniem samochodu należy sprawdzić, czy dany punkt funkcjonuje legalnie i ma zezwolenie od marszałka województwa. Wiele złomowisk nie ma odpowiednich pozwoleń, a konsekwencje takich działalności mogą spaść na właściciela oddanego auta. Skorzystanie z nielegalnego punktu złomowania skutkuje brakiem oficjalnej dokumentacji o złomowaniu, co utrudni wyrejestrowanie samochodu i odzyskanie składek OC. Jest to także bezpośrednie przyczynianie się do zanieczyszczania środowiska przez niewłaściwe gospodarowanie odpadami właściciela złomowiska. Jeśli samochód ma kilku właścicieli, muszą oni być obecni przy procedurze kasacji.

Unieważnienie dokumentów i wyrejestrowanie

Złomowany samochód powinien mieć czytelny numer VIN. Pracownicy stacji unieważniają dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i tablice rejestracyjne, a następnie wydają zaświadczenie o zezłomowaniu w trzech egzemplarzach. Jeden zostaje u właściciela samochodu, drugi u właściciela stacji, a z trzecim należy udać się do wydziału komunikacji w celu wyrejestrowania auta. Na wniosek właściciela zajmuje się tym organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji. Przewidziany na to czas wynosi 30 dni. Wyrejestrowanie pojazdu trzeba także zgłosić u ubezpieczyciela, aby nie naliczył on składki OC na kolejny rok. W niektórych przypadkach można otrzymać zwrot niewykorzystanych składowych części ubezpieczenia.

Zapłata za przekazanie samochodu

 Auta oddawane na złom przeważnie są niskiej wartości i dlatego właściciel nie powinien spodziewać się dużych pieniędzy za oddanie. Natomiast jeśli samochód będzie niekompletny tak, że jego masa spadnie poniżej 90% masy zapisanej w dowodzie rejestracyjnym, stacja może pobrać opłatę od właściciela w wielkości do 10 zł za każdy brakujący kilogram. Należy to uwzględnić przed ewentualnym demontażem i sprzedażą poszczególnych części. Właściciel pojazdu powinien także mieć opłacone OC. W dokumentacji musi znaleźć się data ważności polisy. Nieaktualne ubezpieczenie może skończyć się wezwaniem do zapłaty kary nawet wtedy, gdy samochód został już skasowany.