zadzwoń  

(+48) 512 004 167

Jak przebiega proces złomowania pojazdów?

Popularnie określane złomowanie pojazdu jest niczym innym jak poddaniem pojazdu profesjonalnemu recyklingowi. Rolą procesu jest przede wszystkim utylizacja elementów szkodliwych oraz wyselekcjonowanie tych części pojazdu, które nadają się do powtórnego użycia. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia środowiska naturalnego, dlatego należy powierzać zbędne samochody odpowiedniemu punktowi, jak Arpol Auto Złomowanie. Tylko wtedy będziemy pewni, że żadne szkodliwe substancje nie zostaną nielegalnie zakopane lub wylane do studzienki kanalizacyjnej. Troska o środowisko to jedno, odrębną sprawą są przepisy. Regulują one, w jaki sposób należy dokonać ze złomowania auta. Warto się do nich stosować, ponieważ wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza w dokumentacji, sprowadzą na nas duże problemy. O czym więc należy pamiętać, oddając pojazd do kasacji? Ja dokładnie przebiega proces złomowania pojazdów? Oto krótka informacja krok po kroku.

Dokumentacja

Każde złomowanie rozpoczyna kontakt z właściwym punktem odbioru pojazdów. Firma ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, inaczej proces będzie nielegalny. Warto pamiętać, że odpowiedni punkt wydaje właścicielowi samochodu stosowne dokumenty konieczne do wyrejestrowania pojazdu. Udajemy się na miejsce z odpowiednimi dokumentami, bez których stacja demontażu aut zwyczajnie nam pojazdu nie przyjmie. Konieczne są: dowód osobisty, polisa OC, dowód rejestracyjny, karta pojazdu. Karty pojazdu nie musimy posiadać, jeśli nigdy w zasadzie nie została nam wydana. W przypadku gdy ją zagubiliśmy, mamy obowiązek przedstawienia oświadczenia woli w to miejsce. Jeśli na skutek wypadku, kolizji, złego stanu technicznego auta, nie dysponujemy dowodem rejestracyjnym, ponieważ zabrała go policja, to musimy okazać dokument, który policjanci w to miejsce nam wydali. Jeśli jesteśmy współwłaścicielami auta, konieczne jest, aby dokumenty podpisały wszystkie osoby, do których pojazd należy, lub jedna, która na mocy stosownego upoważnienia podpisuje się za wszystkich. 

Recykling pojazdu

Jeśli zagubiliśmy dowód rejestracyjny, musimy przedstawić stosowny dokument z Wydziału Komunikacji. Jeśli nie dysponujemy tablicami rejestracyjnymi, musimy również spisać stosowne oświadczenie. Samochód nie zostanie poddany złomowaniu, jeśli np. na mocy kredytu wciąż jest własnością banku. Kiedy już wszystkie formalności mamy za sobą, to otrzymujemy od punktu przyjęcia zaświadczenie o przyjęciu wszystkich dokumentów. W firmie, kasującej pojazdy, tablice, dowód oraz karta pojazdu są unieważniane. Właściciel samochodu poddawanego recyklingowi otrzymuje papiery, z którymi udaje się do Wydziału Komunikacji. Gdy już sprawy formalne mamy za sobą, pozostaje przejść do faktycznego recyklingu.

Demontaż

Odpowiednia firma dba o właściwy demontaż pojazdu, co jest związane zarówno z przepisami prawa, jak i również dbaniem o środowisko. Rozpoczynają go oględziny. Mają one na celu ustalenie, które z części samochodu są sprawne i nadają się do ponownego wykorzystania. Tego rodzaju podzespoły są wymontowywane i dalej poddawane profesjonalnej ocenie. Z uwagi na fakt, że bardzo często pojazdy długo stoją, należy usunąć z nich elementy niebezpieczne, do których zalicza się zarówno poduszki powietrzne, które mogą same z siebie się uruchomić, a także wszelkiego rodzaju płyny, jak płyn chłodniczy, kwas akumulatorowy, olej silnikowy, płyn hamulcowy, olej przekładniowy, paliwo, filtry, płyny klimatyzacji, płyn do spryskiwaczy. Pojazd poddawany jest suszeniu, a płyny oddane do utylizacji. Dalej, w zależności od stanu auta, segregowane jest pod względem wykorzystania pewnych części oraz poddaniu recyklingowi, na części pierwsze, czyli surowce – szkło, złom ciężki, aluminium, czy ołów, to tylko część tego, co można odzyskać i poddać ponownej obróbce, na nowo wykorzystując.