zadzwoń  

(+48) 512 004 167

Co powinno zawierać zaświadczenie o demontażu pojazdu?

Demontaż, czyli kasacja pojazdu to proces wykorzystywany przede wszystkim w sytuacji, kiedy samochód nie nadaje się już do dalszego użytku, a jego naprawa przewyższałaby ogólną wartość konstrukcji. Bardzo ważne jest jednak pamiętanie o niezbędnych formalnościach, które są określone przez polskie prawo. Aby wyrejestrować auto, a tym samym uzyskać zwolnienie z dalszego opłacania obowiązkowego OC, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia kasacyjnego, wydawanego przez punkt, który dokonał demontażu. Jakie informacje powinno zawierać takie zaświadczenie? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Zaświadczenie kasacyjne - o czym warto pamiętać?

Zaświadczenie kasacyjne to oficjalny dokument, który jest niezbędny do wyrejestrowania pojazdu. Tworzony jest on w trzech egzemplarzach, które mają taką samą treść i są dedykowane kolejno dla stacji demontażu, dla właściciela pojazdu oraz dla urzędu. Co ważne, aby rozpocząć proces kasacji, a następnie otrzymać stosowne zaświadczenie niezwykle ważne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają, że jesteśmy właścicielami pojazdu lub możemy o nim decydować. Niezbędny będzie dowód rejestracyjny, a w przypadku, gdy auto nie zostało przerejestrowane - umowa kupna. Warto pamiętać też o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeśli samochód zarejestrowany był na firmę.

Zaświadczenie o kasacji powinno zostać potwierdzone pieczęcią przedsiębiorstwa oraz podpisem pracownika stacji demontażu. Co ważne, jeśli w czasie działań, jakiś element konstrukcji zostanie utracony (szczególnie tablice, czy dowód rejestracyjny) konieczne jest stworzenie dodatkowego zaświadczenia.

zaświadczenie

Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie kasacyjne?

Zaświadczenie kasacyjne to dokument, który musi zawierać wszelkie szczegóły dotyczące przeprowadzonego procesu demontażu. Informacje, jakie powinny zostać w nim zawarte to m.in. dokładne określenie przedsiębiorstwa dokonującego kasacji, a także informacje na temat tego, jaki pojazd uległ kasacji oraz kto był jego właścicielem. 

Konieczne jest podanie informacji, takich jak:

  • nazwa i adres stacji demontażu,
  • numer zezwolenia legalizujący świadczone usługi,
  • precyzyjne dane samochodu: marka, typ, model, numer rejestracyjny, numer VIN, znak państwa, w którym pojazd został zarejestrowany,
  • dane osobowe właściciela pojazdu (lub pełnomocnika): imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub siedziby w przypadku przedsiębiorstw), a także obywatelstwo,
  • oświadczenie o demontażu, a także unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty, tablic pojazdu (zależnie od indywidualnych potrzeb),
  • miejscowość i data wydania zaświadczenia,
  • podpis właściciela przekazanego pojazdu lub osoby upoważnionej.